ارسال کالا

حمل و نقل به صورت ارسال با باربری و از مبدا مشهد بار ارسال می گردد   و طبق نرخ نامه سازمان حمل و نقل کشور می باشد حمل رایگان فقط در استان های گلستان و خراسان رضوی امکانپذیر می باشد .