نحوه پرداخت وجه

نحوه پرداخت وجه قبل از ارسال بار میباشد و در درگاه بانک ملت و توسط پذیرنده حقوقی به نام کامل “نواندیشان اقتصاد سبز قائم” که درگاه پرداخت مستقیم لوازم خانگی قائم (شرکت نو اندیشان اقتصاد سبز قائم ) می باشد .